PRIVACY VERKLARING 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze Website en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarvoor een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen.  

Wij houden uitsluitend cliëntgegevens in onze administratie die te maken hebben met de zakelijke relatie die wij met cliënten onderhouden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden. Voor het aanhouden van gegevens hanteren wij de richtlijnen die de Nederlandse Belastingdienst ons verplicht. 

U heeft ten allen tijde recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit), voor zover de wetgeving ons dat toestaat. 

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, het indienen van een klacht, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.